Netto pensioenuitkering verandert in 2016

U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Ontvangt u van ons een pensioenuitkering? Dan houden we die bijdrage in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening. De bijdrage stijgt per 1 januari 2016.

Hoeveel stijgt de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet?

De ZVW-bijdrage stijgt per 1 januari naar 5,50% van uw bruto pensioen. In 2015 was dit 4,85%. Uw netto pensioen wordt hierdoor lager. U betaalt maximaal € 241,83 per maand. Over uw bruto pensioen boven € 52.763 betaalt u geen bijdrage.

Hoeveel stijgt de loonheffing?

De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Per 1 januari stijgt het loonheffingstarief van de 1e belastingschijf. Voor de 2e en 3e belastingschijf daalt het tarief juist. Hieronder ziet u de nieuwe percentages.

Tabel 1: Tarieven loonheffing 2016, recht op AOW in 2016

Over uw inkomen tot inkomen Belastingtarief 2016 Belastingtarief 2015
€ 0 € 19.922 18,65% 18,6%
€ 19.922 € 33.715 22,3% 24,1%
€ 33.715 € 66.421 40,2% 42%
€ 66.421 - 52% 52%

Tabel 2: Tarieven loonheffing 2016, recht op AOW in 2016 en geboren voor 1 januari 1946

Over uw inkomen tot inkomen Belastingtarief 2016 Belastingtarief 2015
€ 0 € 19.922 18,65% 18,65%
€ 19.922 € 34.027 22,3% 24,1%
€ 34.027 € 66.421 40,2% 42%
€ 66.421 - 52% 52%

Tabel 3: Tarieven loonheffing 2016, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+

Over uw inkomen tot inkomen Belastingtarief 2016 Belastingtarief 2015
€ 0 € 19.922 36,55% 36,5%
€ 19.922 € 33.715 40,2% 42%
€ 33.715 € 66.421 40,2% 42%
€ 66.421 - 52% 52%

De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden eindigt per 1-1-2016

Maakte u hier in 2015 gebruik van? Dan daalt uw netto uitkering in 2016 met 0,33% (met een maximum van € 61).

Grensbedragen

Ook werden de grensbedragen per belastingschijf hoger. Daardoor betaalt u langer het percentage van de vorige schijf. Dit is gunstig voor u.

Grensbedragen 2016 Zie tabel 2016 Grensbedragen 2015
€ 19.922 - € 19.823
€ 33.715 tabel 1 en 3 € 33.590
€ 34.027 tabel 2 € 33.590
€ 66.421 - € 57.586

Heeft u meer informatie nodig?

Neem dan contact op met de Belastingdienst.

*alle cijfers en bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie op belastingdienst.nl is leidend.