Onze pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

De pensioenrichtleeftijd gaat van 67 naar 68 jaar. Dit is nodig vanwege wijzigingen in de fiscale wetgeving.

De waarde van uw opgebouwde pensioen verandert niet
Vanaf 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd aangepast. Wij zetten het opgebouwde pensioen om van 67 naar 68 jaar. U raakt geen pensioen kwijt! Het verhogen van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op uw AOW-leeftijd. U kunt nog steeds zelf kiezen wanneer u met pensioen gaat. Dit kan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Meer informatie over de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd vindt u in de brief die u in december van ons heeft ontvangen. In het eerste kwartaal van 2018 sturen wij u een overzicht met uw oude en nieuwe pensioenbedragen.

Er worden verschillende ‘leeftijden’ gebruikt rondom pensioen

  • De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt.
  • De pensioenrichtleeftijd geeft aan op welke leeftijd het ouderdomspensioen wordt berekend.
  • Als u niet op de pensioenrichtleeftijd met pensioen gaat dan wordt uw pensioen omgerekend.
  • De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat bij J&J Pension Fund OFP.