Pensioen ontvangen in het buitenland

U woont in het buitenland en u ontvangt pensioen? Dan vragen wij u één keer per jaar een formulier in te vullen waarmee u bewijst dat u in leven bent. Dit formulier (attestatie de vita) laat u ondertekenen door een bevoegde instantie. Vanaf 1 januari 2018 kunt u hiervoor niet meer terecht bij een ambassade of consulaat.

Waar kunt u wel terecht?
Bij andere bevoegde autoriteiten kunt u wel nog terecht voor de ondertekening, zoals:

  • de gemeente
  • een notaris

Waarom is dit formulier belangrijk?
Het formulier is belangrijk voor uw pensioenuitkering. Stuur het volledig ingevuld en ondertekend naar het pensioenfonds. Zonder dit formulier kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen en stopt uw uitkering.