De AVG: meer rechten rondom uw persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet schrijft voor hoe ons pensioenfonds uw persoonsgegevens moet verwerken: op een rechtmatige, behoorlijke en inzichtelijke manier. Wat houdt dat in?

De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. U hebt straks het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te wissen of de verwerking ervan te beperken. Ook geeft de wet u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. En om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Doet u een beroep op uw AVG-recht(en)?
Als u een beroep doet op uw AVG-rechten, moeten wij altijd uw identiteit vaststellen. Daarvoor hebben wij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig. Maak daarop uw burgerservicenummer en pasfoto onleesbaar. Wij kunnen uw AVG-verzoek niet altijd inwilligen. In de AVG staat wanneer wij een verzoek kunnen afwijzen. Wijzen wij uw verzoek af en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij ons pensioenfonds.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Ons pensioenfonds gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over uw pensioen. En over eventuele veranderingen in uw pensioenregeling. Verder gebruiken wij de gegevens om de pensioenregeling goed uit te voeren.

Hoe beschermen wij uw privacy?
Ons pensioenfonds heeft met onze uitvoerder Achmea Pensioenservices afspraken gemaakt over de bescherming van je uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Deze afspraken staan in een overeenkomst. Daarin beschrijven wij ook welke rol de uitvoerder heeft als u een beroep doet op uw AVG-rechten. In de privacyverklaring vertellen wij wat wij met uw gegevens doen. Wij passen de privacy verklaring aan als er iets verandert in de wet of de rechtspraak. Kijk dus af en toe op de website of er iets veranderd is.