Pensioenraadverslag 2018 online

De Pensioenraad heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. U kunt dit terugvinden in laag 3 van Pensioen 123. Daarvoor logt u in op uw persoonlijk deelnemersportaal Mijn Pensioen.

De Pensioenraad is er om advies te geven aan het pensioenfondsbestuur en de werkgevers over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Zij rapporteert hier jaarlijks over in een jaarverslag.

Voor de Pensioenraad was 2018 een jaar met weinig grote veranderingen in vergelijking tot de voorgaande jaren. Het merendeel van het werk in de commissies en agenda’s van de vergaderingen had betrekking op aanscherping en verbetering van het pensioenreglement. Ook was er veel aandacht voor de communicatie naar de deelnemers, het adviseren over de jaarlijkse indexatie en een aantal adviesaanvragen van het bestuur over financiële onderwerpen.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in 2018?
U vindt het Pensioenraadverslag 2018 in laag 3 van Pensioen 123 op Mijn Pensioen. Om in te loggen heeft u uw deelnemersnummer nodig. Dat staat bij 'ons kenmerk' op alle post die u van ons krijgt. Het begint met 90510. U krijgt daarna een activatielink op uw e-mailadres.