Pensioenakkoord update

Na de instemming van de vakbonden werken overheid en sociale partners verder aan de invulling van alle details van het Pensioenakkoord 2019.

Kamer akkoord met bevriezing AOW-leeftijd
De Tweede Kamer ging al akkoord met de bevriezing van de AOW-leeftijd in de komende 2 jaar en een vertraagde stijging daarna.

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd voor 2 jaar bevroren. Daarna gaat de leeftijd in stapjes omhoog naar 67 in 2024.

2019 / 2020 / 2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar

 

Bereken hier zelf uw AOW leeftijd

Mijn pensioenleeftijd is toch 68?
Nee, de pensioenrichtleeftijd van J&J Pension Fund is 68 jaar en staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. 68 is de leeftijd waarmee we voor iedereen het pensioen op 68 jarige leeftijd berekenen. Dat was ook al zo voor het bereiken van het Pensioenakkoord. De pensioenrichtleeftijd volgt namelijk uit het fiscale kader (68 geeft maximale opbouw) en dat kader is nog niet veranderd. Er is dan ook geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd op dit moment aan te passen. De reguliere pensioendatum is de eerste van de maand, volgend op de maand waarin u AOW ontvangt. Bovendien kunt u bij J&J Pension Fund uw pensioen laten ingaan vanaf 5 jaar voor of na uw AOW-leeftijd. Meer hierover leest u bij "Wanneer gaat u met pensioen" .

Wat zijn de gevolgen van het Pensioenakkoord voor uw pensioen bij J&J Pension Fund?
Op dit moment zijn er slechts op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het pensioen. De details moeten nog nader ingevuld worden. Er komt een stuurgroep van kabinet en sociale partners, die nauw toeziet op de uitwerking van de afspraken. Uw werkgever en uw pensioenfonds volgen deze ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.