Zo zorgt u voor uw nabestaanden

Op 5, 6 en 7 november is de jaarlijkse Pensioen3daagse. In de media is er dan extra aandacht voor pensioen. Ons pensioenfonds richt dit jaar de blik op nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner en eventuele kinderen krijgen als u overlijdt.

Pensioen is dichterbij dan u denkt
Behalve ouderdomspensioen bouwt u bij ons nabestaandenpensioen op. Overlijdt u? Dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. En uw kinderen wezenpensioen. Dit geldt ook als u voor uw pensioendatum overlijdt! Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van het moment waarop u overlijdt. De bedragen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij Mijn pensioen onder Mijn dossier.

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van veel factoren
Uw situatie en het moment waarop u overlijdt, spelen een belangrijke rol:

  • Werkt u nog, werkt u niet meer of bent u al met pensioen als u overlijdt?
  • Woont u samen? Of bent u getrouwd of geregistreerd partners?
  • Bent u in het verleden gescheiden?
  • Maakte je met partner samen andere afspraken over de verdeling van je pensioen?
  • Trouwt u na uw pensioendatum?

Kijk voor alle regels en afspraken over uw pensioen bij ons in uw Pensioen 1-2-3 of bij Overlijden.

U kunt zelf aanvullend inkomen regelen
Uw werkgever biedt een collectieve overlijdensrisicoverzekering. Of u sluit zelf een overlijdensverzekering af. U kunt ook kiezen voor een lijfrenteverzekering of koopsompolis. Of u kunt sparen voor pensioen bij een bank. Overleg uw mogelijkheden met uw financieel adviseur. Zo laat u uw partner en kinderen goed achter.

Maak zelf de rekensom
Log in op Mijn pensioen en bekijk uw pensioenplanner. U ziet dan wat uw pensioenkeuzes betekenen voor uw pensioen bij ons.

Lees meer over partnerpensioen
Op deze website leest u meer over Partnerpensioen. U kunt ons ook bellen of mailen. Wij helpen u graag!

Ook interessant voor u om te lezen
Wijzeringeldzaken.nl
Mijnpensioenoverzicht.nl
Pensioen 1-2-3, Welke pensioenkeuzes heeft u zelf