Pensioenraadverslag 2019 online!

De pensioenraad heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. U vindt het verslag op Mijn pensioen.

De pensioenraad geeft advies aan het pensioenfondsbestuur en de werkgevers over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Zij rapporteert hierover jaarlijks in een jaarverslag.

2019 is wederom een jaar waarin er veel werk is verzet door de pensioenraad en de pensioenfondsmanager met betrekking tot de uitvoering van de huidige pensioenregeling en ook een jaar waarin de contouren voor de toekomst van het pensioencontract meer en meer zichtbaar werden met als voorlopig hoogtepunt de 10-punten brief op hoofdlijnen van Minister Koolmees. De gevolgen voor onze pensioenregeling wordt nauwlettend gevolgd.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in 2019?
U vindt het Pensioenraadverslag 2019 in laag 3 van het Pensioen 1-2-3 op Mijn pensioen. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.