Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

De pensioenen van de deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de stijging van de prijzen. Deelnemers die sinds een datum vóór 1 januari 2016 in dienst zijn en steeds pensioen hebben opgebouwd bij J&J OFP Pension Fund, krijgen een verhoging tussen 1,5% en 4% tot en met 2025. Als de prijzen meer zijn gestegen dan 4% in enig jaar, wordt de toeslag voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. Per 1 januari 2023 (over 2022) is het pensioen met 6% verhoogd voor alle deelnemers.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1
Voor 1-1-2016 in dienst
toeslag-2
Op of na 1-1-2016 in dienst
stijging van de prijzen*
2022 3,40% 3,40% 3,40%
2021 1,50% 1,20% 1,20%
2020 2,70% 2,70% 2,70%
2019 2,10% 2,10% 2,10%
2018 1,50% 1,30% 1,30%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex periode oktober – oktober

Als we in een jaar een tekort hebben, vult uw werkgever dit aan.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.