Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen wordt gegarandeerd door de werkgever. Er wordt niet gekort.

De pensioenen van de actieve deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de stijging van de prijzen. Deelnemers die sinds een datum vóór 1 januari 2016 in dienst zijn en steeds pensioen hebben opgebouwd bij J&J OFP Pension Fund, krijgen een verhoging tussen 1,5% en 4% tot en met 2025. Als de prijzen meer zijn gestegen dan 4% in enig jaar, wordt de toeslag voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. Per 1 januari 2023 (over 2022) is het pensioen met 6% verhoogd voor alle deelnemers.

De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1
Voor 1-1-2016 in dienst
toeslag-2
Op of na 1-1-2016 in dienst
stijging van de prijzen*
2023 6,00% 6,00% 14,30%
2022 3,40% 3,40% 3,40%
2021 1,50% 1,20% 1,20%
2020 2,70% 2,70% 2,70%
2019 2,10% 2,10% 2,10%
2018 1,50% 1,30% 1,30%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex periode oktober – oktober

"De werkgever besluit jaarlijks, na overleg met de raad van bestuur van het J&J Pf, of een toeslag wordt verleend op de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, rekening houdend met de financiële positie van het Nederlandse luik van het J&J Pf."

De hiervoor opgenomen voorwaardelijkheidsverklaring impliceert het volgende:

(a) Er is geen doelgericht toeslagenbeleid;
(b) Er is geen ambitie om jaarlijks toeslagen te geven op pensioenrechten (ingegane pensioenen ten behoeve van de pensioengerechtigden) en pensioenaanspraken (premievrije aanspraken ten behoeve van de gewezen deelnemers);
(c) Er is geen maatstaf, omdat de eventuele toekenning van toeslagen berust op jaarlijkse beslissingen van de werkgever;
(d) De gewezen deelnemers en pensioengerechtigden moeten ervan uitgaan dat ze geen jaarlijkse toeslag zullen krijgen;
(e) Omdat er geen doelgericht toeslagenbeleid is, hoeft er ook niets gefinancierd te worden;
(f) De Nederlandse Pensioenraad van het J&J Pf wordt gevraagd om jaarlijks advies uit te brengen om te bepalen of toeslagverlening nodig is.

Als we in een jaar een tekort hebben, vult uw werkgever dit aan.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.