Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3 bij Mijn pensioen.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u onderdelen van uw pensioen onderling ruilen. U ruilt bijvoorbeeld het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een stukje ouderdomspensioen om voor extra pensioen voor uw partner. Dit laatste kan ook als u uit dienst treedt.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Dit kan al vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Overleg dit met uw werkgever.

Wilt u straks eerst 5 of 10 jaar een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner? Of de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat?

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.