Klachten en geschillen

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat u uw klacht meldt. U helpt ons daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Het pensioenfonds behandelt uw klacht volgens de klachtenprocedure (pdf).

Dit zijn de stappen. De volgorde is belangrijk:

  1. Geef de klacht door aan de pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices) via contact.
  2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Geef de klacht door aan het bestuur van het pensioenfonds.
  3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Geef de klacht door aan de Ombudsman Pensioenen voor advies.
  4. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.

Op de pensioenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als er geschillen zijn waar u met het fonds niet uitkomt, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid van de pensioenovereenkomst, dan worden deze beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.