Klachten en geschillen

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat u uw klacht meldt. U helpt ons daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Het pensioenfonds behandelt uw klacht volgens de klachtenprocedure.

Op de pensioenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als er geschillen zijn waar u met het fonds niet uitkomt, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid van de pensioenovereenkomst, dan worden deze beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.