Het pensioenfonds

J&J Pension Fund OFP houdt zich in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgt het fonds voorlichting over de regelingen en adviseert het de werkgevers over pensioenzaken.

De zorg voor uw pensioen is ondergebracht bij J&J Pension Fund OFP, voor wat betreft de vanaf 1 januari 2014 op te bouwen pensioenaanspraken. En vanaf 1 januari 2015 geldt dat ook voor de collectief overgedragen waarde van pensioenen. J&J Pension Fund OFP regelt de pensioenen voor (nabestaanden van) werknemers en oud-werknemers die in dienst zijn of waren bij:

  • AMO Groningen B.V.
  • AMO Netherlands B.V.
  • GATT Technologies B.V.
  • Janssen Biologics B.V.
  • Janssen-Cilag B.V.
  • Janssen Vaccines & Prevention B.V.
  • Johnson & Johnson Medical B.V.
  • Mentor B.V.
  • Mentor Medical Systems B.V.