pensioen123 laag1

Welkom bij J&J Pension Fund OFP!

Bent u 21 jaar of ouder? En werkt u bij een onderneming die is aangesloten bij J&J Pension Fund OFP? Dan bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- onder Mijn pensioen op de website. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk beleggen, leest u in ons Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
- Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Laag 2 en 3 staan in Mijn pensioen, waarvoor u kunt inloggen. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Officieel start uw pensioen bij ons op de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-datum. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan het maximale salaris volgens de WIA. Dit is in 2020 € 57.232,-. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer. Of kijk bij Wat te doen bij... ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan uw maximale salaris volgens de WIA. Bovendien blijft u pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie. Of minder premie. Lees meer in laag 2 Mijn pensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 14.167,- in 2020 geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. Maar in deze regeling maximaal tot een salaris van € 110.111,- in 2020. U leest meer in laag 2 bij Mijn pensioen.

Wij krijgen premie voor uw pensioen. U leest op uw loonstrook hoeveel premie u zelf betaalt. Uw werkgever betaalt ook mee. U leest meer in laag 2 bij Mijn pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u onderdelen van uw pensioen onderling ruilen. U ruilt bijvoorbeeld het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een stukje ouderdomspensioen om voor extra pensioen voor uw partner. Dit laatste kan ook als u uit dienst treedt. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Dit kan al vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Overleg dit met uw werkgever. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Wilt u straks eerst 5 of 10 jaar een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner? Of de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat? Kijk dan in laag 2 in Mijn pensioen.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Het pensioen van deelnemers groeit jaarlijks op 1 januari mee met de prijzen. Was u vóór 1 januari 2016 in dienst bij uw werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer? Dan gaat uw pensioen tot en met 2025 ten minste 1,5% per jaar omhoog. De verhoging is maximaal 4%. Stijgen de prijzen in een jaar hoger met meer dan 4%? Dan maken werkgevers en ondernemingsraden aparte afspraken over de verhoging van uw pensioen. Per 1 januari 2019 is uw pensioen met 2,1% verhoogd.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1 toeslag-2 stijging van de prijzen
2017 1,50% 0,40% 0,40%
2016 n.v.t.* n.v.t.* 0,57%
2015 n.v.t.* n.v.t.* 1,05%
2014 n.v.t.* n.v.t.* 1,56%
2013 n.v.t.* n.v.t.* 2,87%

Tot 1 januari 2016 had ons fonds een eindloonregeling. Uw pensioen groeide toen automatisch mee met uw salaris. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als we in een jaar een tekort hebben, vult uw werkgever dit aan. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de organisatie en administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u gaat trouwen of geregistreerd partners wordt. Of als u gaat samenwonen. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt. Of als u niet meer samenwoont. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u verhuist naar of in het buitenland. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u werkloos wordt. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u meer of minder gaat werken. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u met onbetaald verlof gaat. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • op uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
  • bij Mijn pensioen.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u bij uw werkgevers opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3 in Mijn pensioen. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website.

…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl