pensioen123 laag1

Welkom bij J&J Pension Fund OFP!

Bent u 21 jaar of ouder? En werkt u bij een onderneming die is aangesloten bij J&J Pension Fund OFP? Dan bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- onder Mijn pensioen op de website. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk beleggen, leest u in ons Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
- Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Laag 2 en 3 staan in Mijn pensioen, waarvoor u kunt inloggen. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Officieel start uw pensioen bij ons op de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-datum. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan het maximale salaris volgens de WIA. Dit is in 2021 € 58.307,40. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer. Of kijk bij Wat te doen bij... ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan uw maximale salaris volgens de WIA. Bovendien blijft u pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie. Of minder premie. Lees meer in laag 2 Mijn pensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 14.544,- in 2021 geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. Maar in deze regeling maximaal tot een salaris van € 112.189,- in 2021. U leest meer in laag 2 bij Mijn pensioen.

Wij krijgen premie voor uw pensioen. U leest op uw loonstrook hoeveel premie u zelf betaalt. Uw werkgever betaalt ook mee. U leest meer in laag 2 bij Mijn pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u onderdelen van uw pensioen onderling ruilen. U ruilt bijvoorbeeld het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een stukje ouderdomspensioen om voor extra pensioen voor uw partner. Dit laatste kan ook als u uit dienst treedt. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Dit kan al vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Overleg dit met uw werkgever. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Wilt u straks eerst 5 of 10 jaar een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner? Of de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat? Kijk dan in laag 2 in Mijn pensioen.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

De aanspraken van de actieve deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Voor actieve deelnemers die vóór 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer zijn geweest, bedraagt de verhoging tot en met 2025 ten minste 1,5%. De verhoging is maximaal 4%. Als echter de ontwikkeling van de prijsindex in enig jaar hoger is dan 4%, dan wordt dit maximum voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. Per 1 januari 2021 (over 2020) is het pensioen met 1,5% verhoogd voor de deelnemers die voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden. Voor de deelnemers die op of na 1 januari 2016 in dienst zijn getreden is het pensioen met 1,2% verhoogd.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1 toeslag-2 stijging van de prijzen
2020 2,70% 2,70% 2,70%
2019 2,10% 2,10% 2,10%
2018 1,50% 1,30% 1,30%
2017 1,50% 0,40% 0,40%
2016 n.v.t.** n.v.t.** 0,57%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex periode oktober – oktober

**In bovenstaande tabel staat ‘op basis van eindloonregeling’ vermeld omdat vóór 1 januari 2016 sprake was van een eindloonregeling. In die regeling werd het pensioen automatisch aangepast aan de stijging van uw salaris.

Als we in een jaar een tekort hebben, vult uw werkgever dit aan. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de organisatie en administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u gaat trouwen of geregistreerd partners wordt. Of als u gaat samenwonen. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt. Of als u niet meer samenwoont. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u verhuist naar of in het buitenland. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u werkloos wordt. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u meer of minder gaat werken. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u met onbetaald verlof gaat. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • op uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
  • bij Mijn pensioen.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u bij uw werkgevers opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?. U leest meer in laag 2 in Mijn pensioen.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3 in Mijn pensioen. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website.

…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl