pensioen123 laag1

Welkom bij J&J Pension Fund OFP!

Bent u 21 jaar of ouder? En werkt u bij een onderneming die is aangesloten bij J&J Pension Fund OFP? Dan bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- onder Mijn pensioen op de website. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
- Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Laag 2 en 3 staan in Mijn pensioen, waarvoor u kunt inloggen. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Officieel start uw pensioen bij ons op de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen zolang hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie. Boven een bepaalde grens vullen wij ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid boven een bepaalde grens aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie. Of minder premie. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
  1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
  2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.
In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.


U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Uw bouwt pensioen op over uw bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en 13e maand. Van dit bedrag trekken we eerst de franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2018 is de franchise € 13.344,- (onder voorbehoud). Over het salaris dat overblijft, bouwt u elk jaar 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2018. Boven een salaris van € 105.075,- bouwt u in 2018 geen pensioen op in deze pensioenregeling. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wij krijgen premie voor uw pensioen. U leest op uw loonstrook hoeveel premie u zelf betaalt. Uw werkgever betaalt ook mee. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van werkgever? En gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u onderdelen van uw pensioen onderling ruilen. U ruilt bijvoorbeeld het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een stukje ouderdomspensioen om voor extra pensioen voor uw partner. Dit laatste kan ook als u uit dienst treedt. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan 68 jaar? Dit kan al vanaf 5 jaar vóór de start van uw AOW-datum. En uiterlijk 5 jaar na de start van uw AOW-datum. Bespreek dit eerst met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u straks eerst 5 of 10 jaar een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner. Of de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat. In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

De aanspraken van de actieve deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Voor actieve deelnemers die vóór 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer zijn geweest, bedraagt de verhoging tot en met 2025 ten minste 1,5%. De verhoging is maximaal 4%. Maar als de ontwikkeling van de prijsindex in een jaar hoger is dan 4%, wordt dit maximum voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. Per 1 januari 2018 is uw pensioen met 1,5% verhoogd als u vóór 1 januari 2016 in dienst bent getreden. Als u na 1 januari 2016 in dienst bent getreden is uw pensioen met 1,33% verhoogd.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1 toeslag-2 stijging van de prijzen
2017 1,50% 0,40% 0,40%
2016 n.v.t.* n.v.t.* 0,57%
2015 n.v.t.* n.v.t.* 1,05%
2014 n.v.t.* n.v.t.* 1,56%
2013 n.v.t.* n.v.t.* 2,87%

1) U kwam in dienst vóór 1 januari 2016
2) U kwam in dienst ná 1 januari 2016
*) Tot en met 2015 was er een eindloonregeling. In een eindloonregeling wordt het pensioen automatisch aangepast aan het laatste loon. Daarom verleende het pensioenfonds tot en met 2015 geen toeslag.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als we in een jaar een tekort hebben, vult de werkgever dit aan.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de organisatie en administratie;
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u gaat trouwen of geregistreerd partners wordt. Of als u gaat samenwonen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u gaat scheiden of als uw geregistreerd partnerschap stopt. Of als u niet meer samenwoont. 

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u werkloos wordt.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u meer of minder gaat werken.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u met onbetaald verlof gaat.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op pfjnj.nl. Of bel ons op (013) 462 16 90.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3 in Mijn pensioen. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.

…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl