Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Als u gaat trouwen of geregistreerd partners wordt. Of als u gaat samenwonen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt. Of als u niet meer samenwoont.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • op uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
  • bij Mijn pensioen.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u bij uw werkgevers opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.