Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Elk jaar ontvangt u een pensioenoverzicht met uw persoonlijke pensioengegevens. Uw pensioen is belangrijk. Bekijk het overzicht daarom goed. Zo weet u hoe uw pensioen ervoor staat.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u bij Mijn pensioen
Dat is een digitale versie, die u ophaalt via Mijn pensioen, in Mijn archief.

Mijn pensioen

Pensioen, weet u wat u krijgt?
We hebben voor u inzichtelijk gemaakt hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij J&J Pension Fund OFP. De verwachting van uw pensioen bij J&J Pension Fund OFP als het economisch mee- of tegenzit en een vooruitblik van uw AOW-bedragen.

In de animatie hieronder leggen wij u kort uit wat het UPO is.

Waarom is zo’n overzicht belangrijk?
U ziet hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd bij ons pensioenfonds. En wat u straks aan pensioen kunt verwachten. Ook laat het UPO nu zien hoe uw pensioen eruit ziet als het economisch mee- of tegenzit. Het UPO geeft u een schatting van uw pensioen in die situaties. Daarbij hebben we rekening gehouden met een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Meer informatie wanneer het economisch mee- of tegenzit vindt u op de pagina mijnpensioenoverzicht.nl (MPO). Daar logt u in met uw DigiD.

Geef uw mailadres aan ons door
Heeft u uw (privé) e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Gebruik daarvoor het formulier Doorgeven/wijzigen e-mailadres en telefoonnummer in Mijn pensioen. U ontvangt dan ieder jaar bericht van ons wanneer uw nieuwe UPO klaarstaat. En wij informeren u over ontwikkelingen rond uw pensioen en pensioenregeling.

Heeft u nog geen account voor Mijn pensioen?
Maak dan een nieuw account aan bij Mijn pensioen. Hiervoor heeft u uw deelnemersnummer nodig. Dat staat bij ‘ons kenmerk’ op alle post die u van ons krijgt. Het begint met 90510. U krijgt daarna een activatielink op uw e-mailadres.

Bent u uw inloggegevens kwijt?
Via Mijn pensioen >> Inloggen, kunt u die opnieuw ontvangen.

Inzicht in mijn pensioen

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer opbouwt in onze pensioenregeling omdat u uit dienst bent getreden, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht op Mijn pensioen, in Mijn archief.

Mijn pensioen

Bent u ex-partner?
Dan krijgt u eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Uw verevend pensioen vindt u terug op dit overzicht. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Bent u deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van uw pensioen als u een bevestiging van ons heeft gekregen. U krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

U vindt uw pensioenoverzicht op Mijn pensioen in Mijn archief. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht bij ons opvragen.

Mijn pensioen

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Wat moet ik doen bij... trouwen en/of partnerregistratie of samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Ook ziet u hier wat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW u kunt verwachten.

U mag uw inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in uw belastingaangifte. Hiervoor heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel uw pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die u nodig heeft, vindt u in uw UPO van het voorgaande jaar. U heeft geen pensioenaangroei vanaf het moment dat u met pensioen bent.