Hoe staat uw pensioen ervoor? Check het op uw Pensioenoverzicht!

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat voor u klaar in Mijn pensioen, bij Mijn archief. Dit is uw persoonlijke en beveiligde deel van deze website.

Mijn pensioen

Waarom is zo’n overzicht belangrijk?
U ziet hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd bij ons pensioenfonds. En wat u straks aan pensioen kunt verwachten. Ook laat het UPO nu zien hoe uw pensioen eruit ziet als het economisch mee- of tegenzit. Het UPO geeft u een schatting van uw pensioen in die situaties. Daarbij hebben we rekening gehouden met een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Meer informatie wanneer het economisch mee- of tegenzit vindt u op de pagina mijnpensioenoverzicht.nl (MPO). Daar logt u in met uw DigiD.

Geef uw mailadres aan ons door
Heeft u uw (privé) e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Gebruik daarvoor het formulier Doorgeven/wijzigen e-mailadres en telefoonnummer in Mijn pensioen. U ontvangt dan ieder jaar bericht van ons wanneer uw nieuwe UPO klaarstaat. En wij informeren u over ontwikkelingen rond uw pensioen en pensioenregeling.

Heeft u nog geen account voor Mijn pensioen?
Maak dan een nieuw account aan bij Mijn pensioen. Hiervoor heeft u uw deelnemersnummer nodig. Dat staat bij ‘ons kenmerk’ op alle post die u van ons krijgt. Het begint met 90510. U krijgt daarna een activatielink op uw e-mailadres.

Bent u uw inloggegevens kwijt?
Via Mijn pensioen >> Inloggen, kunt u die opnieuw ontvangen.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, bij Mijn archief.

Bent u ex-partner, dan krijgt u eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Uw verevend pensioen vindt u terug op dit overzicht. In de loop van 2022 vindt u het pensioenoverzicht in Mijn pensioen bij Mijn archief. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Bent u deelnemer, dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van uw pensioen als u een bevestiging van ons heeft gekregen. U krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

U vindt uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen bij Mijn archief. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht bij ons opvragen.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Trouwen en/of Samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.