Hoe staat uw pensioen ervoor? Check het op uw Pensioenoverzicht!

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat voor u klaar in Mijn pensioen, uw persoonlijke en beveiligde pagina op onze website. Ga naar Mijn pensioen en log in.

Waarom is zo’n overzicht belangrijk?
U ziet hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd bij ons pensioenfonds. En wat u straks aan pensioen kunt verwachten. Ook laat het UPO nu zien hoe uw pensioen eruit ziet als het economisch meezit of tegenzit. Het UPO 2020 geeft u een schatting van uw pensioen in die situaties. Daarbij hebben we rekening gehouden met een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Meer informatie wanneer het economisch mee- of tegenzit vind je op de pagina 'Vooruitblik'.

Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen
Bent u minder gaan werken? Gaan samenwonen of gescheiden en heeft u dit al aan ons doorgegeven? Met de pensioenplanner op Mijn pensioen ziet u eenvoudig wat dit betekent voor uw pensioen.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen
Misschien heeft u eerder ook pensioen bij vorige werkgevers opgebouwd. Dat pensioen staat niet op uw UPO van J&J Pension Fund OFP. Ook de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt, vindt u niet op het UPO terug. Voor uw totale pensioen kunt u terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar logt u in met DigiD.

Geef uw mailadres aan ons door!
Heeft u uw (privé) e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Doe dat alsnog via Mijn pensioen. U ontvangt dan ieder jaar bericht van ons wanneer uw nieuwe UPO klaarstaat. En wij informeren u over ontwikkelingen rond uw pensioen en pensioenregeling.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, bij Mijn dossier.  

Bent u ex partner, dan vindt u uw pensioenoverzicht op het deelnemersportaal van deze website. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Bent u deelnemer, dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van uw pensioen als u een bevestiging van ons heeft gekregen.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

U vindt uw pensioenoverzicht op het deelnemersportaal van deze website. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Trouwen en/of Samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.