Raad van Bestuur

J & J Pension Fund OFP heeft een ander bestuursmodel dan de pensioenfondsen in Nederland: zij kent een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een Sociaal comité (of Pensioenraad).

De Raad van Bestuur (RvB) staat in voor een goed, zorgvuldig en prudentieel beheer van de OFP in het belang van de pensioentoezegging(en) die door de OFP worden beheerd voor alle aangesloten landen. De leden van de RvB zijn werkgeversleden en worden benoemd door de Algemene vergadering.

Naam Land Voorgedragen door
Luc Freyne voorzitter, lid beleggingscommissie JC General Services CVBA
Kris Praet bestuurslid, lid beleggingscommissie JC General Services CVBA
Hilde Claes bestuurslid Janssen Pharmaceutica NV
Martin Mitev bestuurslid Janssen Biologics B.V.
Dave Geelan bestuurslid DePuy Ireland
Paul Korte Bestuurder NL Janssen Biologics B.V.

Niet in het bestuur, wel in de beleggingscommissie: Benoit Mennes.

In de Algemene vergadering zitten vertegenwoordigers van de werkgevers van alle secties. Er zijn gewone leden en buitengewone leden. De gewone leden zijn werkgevers met 100 of meer werknemers die hun pensioenregeling aan de OFP hebben toevertrouwd. Zij hebben stemrecht. De buitengewone leden hebben minder dan 100 werknemers. Zij hebben geen stemrecht.