Veelgestelde vragen

Inzicht in mijn pensioen

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer opbouwt in onze pensioenregeling omdat u uit dienst bent getreden, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht op Mijn pensioen, in Mijn archief.

Mijn pensioen

Bent u ex-partner?
Dan krijgt u eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Uw verevend pensioen vindt u terug op dit overzicht. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Bent u deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van uw pensioen als u een bevestiging van ons heeft gekregen. U krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

U vindt uw pensioenoverzicht op Mijn pensioen in Mijn archief. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht bij ons opvragen.

Mijn pensioen

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Wat moet ik doen bij... trouwen en/of partnerregistratie of samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Ook ziet u hier wat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW u kunt verwachten.

U mag uw inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in uw belastingaangifte. Hiervoor heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel uw pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die u nodig heeft, vindt u in uw UPO van het voorgaande jaar. U heeft geen pensioenaangroei vanaf het moment dat u met pensioen bent.

Mijn pensioen en inloggen

Op uw persoonlijke portaal Mijn pensioen kunt u uw persoonlijke gegevens inzien. Ook wordt hier uw pensioenpost digitaal opgeslagen. Om in te loggen maakt u een account aan met uw deelnemersnummer, dat begint met 90510. Daarnaast heeft u de MFA-app nodig om beveiligd in te loggen. Ga hiervoor naar Google play of de Apple store, download de MFA-app en log voortaan beveiligd in bij Mijn pensioen. In onze MFA-handleiding kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Mijn pensioen

MFA-handleiding (pdf)

Heeft u nog geen account? U maakt een account aan met uw deelnemersnummer, dat begint met 90510. Ga hiervoor naar Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Volg de volgende stappen:

1. Ga naar: mijn.pfjnj.nl/login (= Mijn pensioen).
2. Klik op de button INLOGGEN.
3. Kies voor: “Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan eerst een account aan.”
4. Kies eerst zelf een gebruikersnaam. Gebruik hiervoor alleen cijfers en letters.
5. Daarna vult u uw deelnemersnummer in. Uw deelnemersnummer begint met: 90510. Vul dit aan met de rest van uw deelnemersnummer.
6. Vul uw geboortedatum in.
7. Maak uw account aan.
8. U krijgt een activatielink op uw e-mailadres dat in onze administratie geregistreerd is.
9. Activeer uw account binnen 24 uur.
10. Kies zelf een wachtwoord. Bijvoorbeeld minimaal in willekeurige volgorde: 2 hoofdletters, 2 kleine letters, 2 cijfers en 2 speciale tekens.
11. Daarna kunt u inloggen met de verificatiecode via de MFA-app. Lees hiervoor eerst de MFA-handleiding.

MFA-handleiding (pdf)

Deze krijgt u via de MFA-app. De MFA-app vindt u in de Apple App store of Google Play store. U kunt verschillende MFA-apps gebruiken. Google Authenticator heeft onze voorkeur.

Stap 1
Ga naar Mijn pensioen, klik op INLOGGEN en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in op de website. Klik op INLOGGEN.

Stap 2
Open de MFA app op uw telefoon. Scan de QR-code op uw inlogpagina met uw mobiele telefoon. Er verschijnt een 6-cijferige code.

Stap 3
Voer de 6-cijferige code in op uw inlogpagina bij het vakje QR code. Klik op VERSTUREN.

Stap 4
Uw persoonlijke account is opnieuw gekoppeld aan uw MFA-app. Vanaf nu ontvangt u bij het inloggen een 6-cijferige code in de MFA-app en niet langer een QR-code.

Mijn pensioen

MFA-handleiding (pdf)

Dit is helaas niet mogelijk zonder smartphone of tablet. Het is belangrijk dat u uw voorkeur voor digitale post aanpast. Zo ontvangt u de berichten die op Mijn pensioen staan voortaan op papier. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt op uw nieuwe smartphone de MFA-app opnieuw installeren volgens de MFA-handleiding.

MFA-handleiding (pdf)

Ga hiervoor naar Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Volg de volgende stappen:

1. Ga naar: mijn.pfjnj.nl/login (=Mijn pensioen).
2. Klik op INLOGGEN.
3. Kies voor "Wachtwoord vergeten?".
4. Vul uw gebruikersnaam in.
5. Vul daarna uw deelnemersnummer in. Uw deelnemersnummer begint met: 90510. Vul dit aan met de rest van uw deelnemersnummer.
6. Dan krijgt u een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Bijvoorbeeld minimaal in willekeurige volgorde: 2 hoofdletters, 2 kleine letters, 2 cijfers en 2 speciale tekens.
7. Daarna kunt u inloggen met de verificatiecode via de MFA-app. Lees hiervoor eerst de MFA-handleiding.

MFA-handleiding (pdf)

Log hiervoor in op Mijn pensioen, uw persoonlijke portaal. Pas daar uw voorkeur voor het ontvangen van digitale post aan bij ‘Wijziging doorgeven’ en zet het vinkje uit. Zo ontvangt u alle berichten op Mijn pensioen voortaan op papier.

Mijn pensioen

Log hiervoor in op Mijn pensioen, uw persoonlijke portaal . Hier past u uw voorkeur voor het ontvangen van digitale post aan bij ‘Wijziging doorgeven’ en zet het vinkje aan. Zo krijgt u voortaan een melding per e-mail als er een bericht voor u klaar staat bij Mijn pensioen. Zorgt u ervoor dat uw privé-e-mailadres bij ons bekend is. Anders ontvangt u de melding toch per post.

Mijn pensioen

Gebruik uw privé-e-mail adres. Zo kunnen wij u ook bereiken als u niet meer bij een Nederlandse vestiging van Johnson & Johnson werkt óf als u met pensioen bent gegaan.

Andere baan

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij uw pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u overweegt om uw pensioen mee te nemen dan moet u een offerte opvragen. Deze offerte vraagt u aan bij uw huidige pensioenfonds. Het pensioenfonds brengt een offerte uit. Dit duurt vaak enkele maanden. Op basis van de offerte besluit u of u uw pensioen meeneemt. Het is verstandig om samen met een adviseur de offerte te beoordelen.

Omdat u dan al uw pensioenen bij elkaar houdt. U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij uw adviseur.

Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan een wettelijke grensbedrag. Dat wijzigt elk jaar. U vindt dit bij Waardeoverdracht. Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen, waarvan de opbouw ná 1 januari 2018 is gestopt, automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Arbeidsongeschiktheid

Ja, u blijft pensioen opbouwen tijdens uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook wanneer u uit dienst gaat terwijl u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent.

De eerste 2 ziektejaren bouwt u gewoon ouderdoms- en partnerpensioen op. Na 2 jaar ziekte beoordeelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering van het UWV.

Kijk voor meer informatie bij Ziek of arbeidsongeschikt.

In veel gevallen geeft de werkgever dit aan het pensioenfonds door. Het is verstandig als u dat ook zelf doet.

De WIA-uitkering via het UWV is gebaseerd op een bepaald maximum salaris. Als u meer verdient dan dit maximum salaris gaat uw inkomen omlaag tijdens arbeidsongeschiktheid. Daarom biedt het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen aan. Hiermee voorkomt u een inkomensterugval.

Europees pensioenfonds

Johnson & Johnson kiest voor een Europees pensioenfonds, omdat kleine pensioenfondsen steeds moeilijker te handhaven zijn. De wetgeving wordt alsmaar complexer. Dat maakt het steeds moeilijker om bestuurders te vinden die, naast hun gewone werkzaamheden, tijd kunnen vrijmaken voor het steeds complexere bestuur van een pensioenfonds. Bovendien zijn veel kleine pensioenfondsen duurder dan één groot pensioenfonds. Daarom heeft Johnson & Johnson ervoor gekozen om de regelingen van haar Europese ondernemingen onder te brengen in een gezamenlijk Europees pensioenfonds.

Met vragen over de ontwikkelingen rondom het Europese pensioenfonds kunt u altijd bij ons terecht via contact.

Johnson & Johnson is een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen. Een groot pensioenfonds werkt efficiënter dan veel kleine pensioenfondsen. Daarom heeft Johnson & Johnson onderzocht of het mogelijk was om de nationale pensioenfondsen onder te brengen in een internationaal Europees pensioenfonds. België is een van de landen in Europa die een fiscaal en juridisch raamwerk bieden voor een IORP. Bovendien heeft Johnson & Johnson in België een aantal vestigingen.

Een belangrijk verschil tussen het Europese pensioenfonds en het Nederlandse pensioenfonds is de wijze waarop het pensioen wordt gegarandeerd.

Het Europese pensioenfonds
Het Europese pensioenfonds in België moet voldoende geld in kas hebben om in normale economische omstandigheden het opgebouwde pensioen te kunnen uitkeren. Het pensioen dat wordt opgebouwd in het Europese pensioenfonds wordt gegarandeerd door de bijdragende ondernemingen van Johnson & Johnson. Als het economisch tegen zit en het Europese pensioenfonds beschikt over te weinig geld, zijn de bijdragende ondernemingen verplicht om bij te storten. Omdat de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht zijn om eventuele tekorten in het Europese pensioenfonds aan te vullen (bijstorten), hoeft het Europese pensioenfonds geen extra reserves aan te houden voor economisch zwaar weer. Mocht immers blijken dat er te weinig geld in kas zit, dan zijn de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht om bij te storten. Het opgebouwde pensioen kan niet worden gekort.

Het Nederlandse pensioenfonds
Naar Nederlands recht wordt het opgebouwde pensioen gegarandeerd door het pensioenfonds en niet door de bijdragende ondernemingen. De bijdragende ondernemingen zijn niet verplicht om eventuele tekorten in het pensioenfonds aan te vullen. Johnson & Johnson heeft dat in het verleden wel gedaan, maar dat was vrijwillig en niet omdat daar een wettelijk verplichting toe bestond. Omdat er geen bijstortverplichting bestaat, moet het Nederlandse pensioenfonds meer geld in kas houden dan het Europese pensioenfonds om het opgebouwde pensioen te kunnen garanderen. Bovenop het geld dat het Nederlandse pensioenfonds in kas moet hebben om in normale omstandigheden de pensioenen te kunnen uitkeren, moet het Nederlandse pensioenfonds extra geld (reserves) in kas hebben voor economische zware tijden. Als blijkt dat in economisch zware tijden de reserves onvoldoende zijn, moet het Nederlandse pensioenfonds het pensioen korten. De werkgever is namelijk niet verplicht om bij te storten.

Na de overgang vallen de financiering van de pensioenregeling, de belastingregels en regels voor de berekening van de financiële positie voortaan onder de Belgische wetgeving.

De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de wijze waarop werkgever en werknemers afspraken maken over de pensioenregeling. Daarnaast blijven de wettelijke eisen ten aanzien van de informatieplicht van toepassing. U ontvangt dus elk jaar gewoon het Uniform Pensioenoverzicht. Tot slot blijven de pensioenuitkeringen belast volgens de Nederlandse wetgeving.

Waardeoverdracht valt onder de Nederlandse wetgeving. Daar verandert niets.

In dienst

U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds. Bekijk dit overzicht goed, want het gaat om uw inkomen voor later. Daarnaast ontvangt u binnen 3 maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling, uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Op deze website vindt u hierover ook informatie, bijvoorbeeld bij Pensioen 1-2-3.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Als u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner wel zelf aanmelden. Dat is namelijk belangrijk voor het partnerpensioen. Bent u in het buitenland getrouwd of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner ook zelf aanmelden.

Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Kinderen

Nee, u hoeft uw kind niet aan te melden. Indien u overlijdt ontvangen wij alle gegevens automatisch van de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Meld dan de geboorte van een kind bij het pensioenfonds. Heeft u stief- of pleegkinderen en wilt u dat ze in aanmerking komen voor het wezenpensioen? Meld hen dan zelf bij ons aan. Stuur ons een e-mail.

Met pensioen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven. Woont u in België?Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt, hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee. U ontvangt de jaaropgave, ook wel fiscale fiche genoemd, normaal gesproken in maart of april.

Woont u in Nederland?
U ontvangt uw jaaropgave normaal gesproken in februari. Kijk op Mijn pensioen in Mijn archief. In eerdere jaren heeft de Belastingdienst in uw voor-ingevulde belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting het pensioeninkomen soms bij zowel Nederlands inkomen als buitenlands (België) inkomen gevuld. Het kan zijn dat u hierdoor te veel belasting betaalt. Controleer daarom altijd de voor-ingevulde bedragen. Indien u vragen heeft over uw fiscale fiche, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Over het algemeen houdt de Sociale Verzekeringsbank rekening met de loonheffingskorting (op uw AOW). Als u dat niet wilt dan kan het pensioenfonds de loonheffingskorting toepassen. U moet dat dan zelf aangeven bij het pensioenfonds. Een loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Lees hier meer over bij rijksoverheid.nl (zoek op heffingskorting).

Ja, dat kan. Uw partner moet wel instemmen met deze ruil. Uw partner krijgt na de ruil namelijk geen of minder partnerpensioen na uw overlijden. Bent u op uw pensioendatum alleenstaand? Dan zetten we het partnerpensioen om in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Lees meer over pensioen uitruilen bij Pensioen uitruilen.

In principe wordt uw pensioen niet verhoogd. De werkgevers in Nederland nemen jaarlijks een besluit of er ruimte is voor een toeslag op het pensioen. Dit hangt onder andere af van de financiële situatie van het fonds.

Onbetaald verlof

U bouwt geen pensioen op tijdens de periode van onbetaald verlof. U blijft wel verzekerd voor partnerpensioen tijdens het eerste jaar.

Nee, uw werkgever/HR geeft dit door aan het pensioenfonds.

Overlijden

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner.
Als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent bij Johnson & Johnson heeft uw partner ook recht op een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen is een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen en loopt door tot het einde van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 15% van wat u, bij ongewijzigde voortzetting van uw dienstverband tot aan de reguliere pensioendatum, aan ouderdomspensioen zou zijn gaan genieten.

Ja, uw partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft ontvangt het partnerpensioen automatisch. Via uw gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over uw overlijden.
Als u samenwoont of in het buitenland woont, moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds zodat wij contact kunnen opnemen met uw partner.

Pensioen opbouwen

Nee, in de pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen door middel van een individuele verzekering bij een verzekeraar. Raadpleeg hiervoor een adviseur.

Nee, dat kan niet. U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Omdat u ook al een AOW van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

U kunt dit alleen doen als u fiscale ruimte heeft. Dat betekent dat u naar verhouding te weinig pensioen heeft opgebouwd in een bepaald jaar. U heeft de factor A nodig om uw fiscale ruimte te berekenen. De factor A staat op uw pensioenoverzicht. Als u fiscale ruimte heeft, zijn de betaalde premies voor pensioenproducten fiscaal aftrekbaar.

Voor de belastingaangifte over een bepaald jaar gebruikt u de cijfers van het jaar ervoor. De jaarruimte voor de aangifte over 2022 wordt dus berekend met het inkomen en de factor A van 2021.

Pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op. Alle pensioenfondsen en verzekeraars beleggen de pensioenpremies om ervoor te zorgen dat er straks genoeg geld is om de uitkeringen te kunnen betalen.

De pensioenen van de deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de stijging van de prijzen. Deelnemers die sinds een datum vóór 1 januari 2016 in dienst zijn en steeds pensioen hebben opgebouwd bij J&J OFP Pension Fund, krijgen een verhoging tussen 1,5% en 4% tot en met 2025. Als de prijzen meer zijn gestegen dan 4% in enig jaar, wordt de toeslag voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Er is dan geen sprake meer van indexatie. De pensioenen gaan meebewegen met de economische omstandigheden. 

J&J Pension Fund OFP maakt kosten om uw pensioen te regelen. Zoals:

Kosten voor de organisatie en administratie.
Kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

J&J Pension Fund OFP probeert de administratiekosten zo laag mogelijk te houden door:

•  zoveel mogelijk digitaal te communiceren
•  te zorgen dat de pensioenregelingen die we uitvoeren zo uniform mogelijk zijn
•  alle processen zo veel mogelijk te automatiseren
•  samen te werken met andere pensioenfondsen.

Meer over dit onderwerp leest u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 op Mijn pensioen.

Pensioen vanuit de overheid

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw gezinssituatie en kan jaarlijks wijzigen. Meer over de AOW-uitkering leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Kijk hier voor meer informatie over AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl

Uw partner heeft mogelijk recht op een nabestaandenuitkering (ANW) van de overheid. Er zijn voorwaarden waaraan uw partner moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering. In sommige gevallen komt uw partner niet in aanmerking voor de Anw-uitkering of niet voor de volledige Anw-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Pensioen vanuit uw werk

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch. U ontvangt binnen drie maanden nadat u bent gaan deelnemen, meer informatie. U moet wel uw partner aanmelden als u ongehuwd samenwoont en uw partner voldoet aan de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn genoemd. U moet uw partner dan aanmelden bij het pensioenfonds.

Scheiden of uit elkaar

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van uw opgebouwde ouderdomspensioen als u met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. U kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Ontslag

Pensioenakkoord

Bij Pensioenakkoord vindt u alle onderwerpen waar nu al iets over bekend is.

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp). De wet gaat in op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt. Uw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan. Wanneer de nieuwe pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP ingaat, is op dit moment nog niet duidelijk. De streefdatum is 1 januari 2027. Wij informeren u hierover zodra er meer over bekend is. Zorg dat uw privé e-mailadres bij ons bekend is. Zo blijft u op de hoogte over alle ontwikkelingen van het Pensioenakkoord. Ook als u uit dienst bent of met pensioen gaat.

De werkgroep Employer+Employee (E+E) houdt u op de hoogte. Updates ziet u op Mijn pensioen in Mijn archief. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.

Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer aan bij de veranderde omstandigheden. Lees meer bij Waarom een nieuw pensioenstelsel?

J&J Pension Fund OFP heeft een werkgroep Employer+Employee (E+E) opgestart voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met leden van de pensioenraad en de manager Pensioenen Nederland.

De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken. Lees meer bij Maak kennis met de werkgroep.

De Tweede Kamer heeft in december 2022 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Op 30 mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet. De pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de aanpassingen hiervoor door te voeren.

Door de invoering van het Pensioenakkoord verandert er veel. Een belangrijke wijziging is dat in de nieuwe regeling de ingelegde premie het uitgangspunt wordt in plaats van de hoogte van de pensioenuitkering. U bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt.

Houd onze pagina Pensioenakkoord en pensioenduidelijkheid.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Ja, het Pensioenakkoord is deels van toepassing. Een groot deel hiervan behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht en omdat J&J Pension Fund OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is dit van toepassing. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Samen met werkgevers van Johnson & Johnson in Nederland en de Centrale ondernemingsraad stellen zij volgens de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe pensioenafspraken vast. Een werkgroep Employer+Employee (E+E) is opgestart om te adviseren. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met een afgevaardigde vanuit het bestuur van J&J Pension Fund OFP, leden van de pensioenraad en de Manager Pensioenen voor Nederland. De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.
Het is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor het opgebouwde pensioen. Door de nieuwe wetgeving kan dit veranderen. Dit is een van de vraagstukken waar de E&E werkgroep een advies over zal geven.

Het beste moment om met pensioen te gaan, is een persoonlijke keuze. Op dit moment is het nog niet bekend hoe de nieuwe pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP eruit komt te zien. Daarnaast duurt het nog even voordat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. De streefdatum van J&J Pension Fund OFP is 1 januari 2027. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Bekijk wat er gaat veranderen op onze pagina Pensioenakkoord.

Als u nu via J&J Pension Fund OFP pensioen opbouwt, bent u straks ook verplicht over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Op dit moment is er nog niets besloten over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Om bezwaar te maken, moet u eerst weten of er in de nieuwe pensioenregeling onderdelen zitten waar u het niet mee eens bent. Als er bekend is hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet en u vindt dat dit in uw situatie niet juist is, dan kunt u hier volgens de klachtenprocedure (pdf) een klacht over indienen. De klacht wordt dan zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.
De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details hierover nog niet bekend. 
Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.
U hoeft op dit moment niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord en lees de werkgroep updates op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.

Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Ook vindt u meer informatie op de landelijke website pensioenduidelijkheid.nl.

Wilt u weten of u nog ergens anders pensioen heeft opgebouwd? Op mijn pensoenoverzicht.nl ziet u bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.