Disclaimer

Deze informatie wordt onder alle voorbehoud verstrekt. U kunt aan deze informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen. J&J Pension Fund OFP en Achmea Pensioenservices zijn derhalve niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onvolledigheden in deze informatie.

Let op: de pensioenplanner werkt het beste als u cookies toestaat. U stelt dit in op uw internet browser. Kies bij instellingen de optie Extra (of Tools), daarna (Internet)Opties en daarna het tabblad Privacy.