Pensioen 123

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Officieel start uw pensioen bij ons op de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-datum.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan het maximale salaris volgens de WIA. Dit is in 2024 € 71.628,84. Meer vindt u bij 'Wat moet ik doen bij... ziekte of arbeidsongeschiktheid'.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit aan bij contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.