Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent betaalt uw werkgever uw salaris de eerste twee jaar door. U bouwt dan gewoon ouderdoms- en partnerpensioen op. Kunt u daarna nog niet aan het werk, dan bent u arbeidsongeschikt. U komt dan in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering, dan heeft u recht op een aanvulling door het pensioenfonds in de vorm van een arbeidsongeschiktheidspensioen als uw jaarsalaris in 2021 boven de WIA-grens (€ 58.703,40) ligt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen vult bij arbeidsongeschiktheid het WIA- of WAO-jaarloon maximaal aan tot 70% van het verschil tussen het oorspronkelijke salaris (maximaal € 112.189,- in 2021) en het WIA- of WAO-jaarloon. De uiteindelijke hoogte van deze aanvulling hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Hoogte en duur arbeidsongeschiktheidspensioen
De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is naast de hoogte van het salaris op de eerste ziektedag, ook afhankelijk van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Als u parttime werkt, bestaat recht op arbeidsongeschiktheidspensioen voor het deel dat u werkt. Het UWV bepaalt het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Zolang u recht heeft op een WIA- of WAO-uitkering, dus uiterlijk tot uw AOW-leeftijd, ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen.

In de volgende tabel ziet u de percentages van de uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen. De percentages met de sterretjes gelden alleen voor de aanvulling op de WAO-uitkering. Het recht op een aanvulling op de WIA-uitkering bestaat pas vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%.

Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage uitkering arbeidsongeschiktheidspensioen*
35% tot 45% 40%
45% tot 55% 50%
55% tot 65% 60%
65% tot 80% 72,5%
80% tot 100% 100%

* Als de WAO op de deelnemer van toepassing is, wordt WAO in plaats van WIA gelezen. In aanvulling hierop wordt ook een arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd ter grootte van 30% bij een arbeidsongeschiktheid van 25%-35% en ter grootte van 20% bij een arbeidsongeschiktheid van 15%-25%.

Premievrije pensioenopbouw bij WIA of WAO
Bij arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen gewoon door. Het pensioenfonds betaalt dan een deel van de premie. Hoe groot dat deel is, hangt - net als bij de WIA- of WAO-uitkering - af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Vanaf het moment dat u 35% (WAO: 15%) of meer arbeidsongeschikt bent, betaalt het pensioenfonds een deel van de pensioenpremie; bij een arbeidsongeschiktheid van 80% tot 100% komt de hele premie voor rekening van het pensioenfonds. Was u parttimer voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan wordt de opbouw van het pensioen en de premievrijstelling daarvoor naar verhouding vastgesteld. In de volgende tabel staan de percentages van de premie dat het pensioenfonds overneemt. De percentages met de sterretjes gelden alleen voor de premievrijstelling bij een WAO-uitkering. Het recht op premievrijstelling bij een WIA-uitkering bestaat pas vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%.

Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage uitkering arbeidsongeschiktheidspensioen*
35% tot 45% 40%
45% tot 55% 50%
55% tot 65% 60%
65% tot 80% 72,5%
80% tot 100% 100%

* Als de WAO op de deelnemer van toepassing is wordt in aanvulling hierop tevens premiebetaling voortgezet ter grootte van 30% bij een arbeidsongeschiktheid van 25%-35% en ter grootte van 20% bij een arbeidsongeschiktheid van 15%-25%. Wilt u algemene informatie over de WIA of de WAO? Kijk dan op de website van het UWV.