J&J Pension Fund OFP pensioenregeling

De basispensioenregeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat uw pensioen is afgeleid van uw gemiddeld verdiende salaris. De aanvullende pensioenregeling is gebaseerd op een premieovereenkomst. De hoogte van de aanvullende pensioenuitkering wordt bepaald door de totale beschikbaar gestelde premie. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bekijk voor alle details van de basispensioenregeling het Pensioen 1-2-3.

Hoe bouwt u pensioen op?
Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dat pensioen is gebaseerd op uw salaris van dat jaar. Alle stukjes samen vormen uw pensioen voor later. Dit noemen we een middelloonregeling.

Waarover bouwt u pensioen op?
U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. U ontvangt namelijk later ook een AOW-uitkering van de overheid. Daarom bouwt u over het 1e deel van uw salaris geen pensioen op. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024). Over het salaris boven die franchise bouwt u pensioen op, tot het fiscaal maximum van € 137.800,- per jaar (2024). Dat deel van uw salaris is uw pensioengrondslag. Voor uw inkomen daarboven kunt u deelnemen aan de netto-pensioenregeling.

Elke maand dat u in dienst bent bij uw werkgever, bouwt u een stukje pensioen op over de pensioengrondslag die in die maand voor u geldt. Per maand bouwt u een twaalfde deel van 1,875% van de pensioengrondslag op. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks uw pensioen.

Wie betaalt de premie?
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies.

Partner- en wezenpensioen
Tegelijk met de opbouw van uw ouderdomspensioen bouwt u ook (tijdelijk) partner- en wezenpensioen op. Het tijdelijk partnerpensioen is 15% van het ouderdomspensioen en loopt door tot het einde van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Overlijdt u terwijl u meedoet aan deze pensioenregeling? Dan ontvangt uw partner een levenslange uitkering. Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het te bereiken ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat is het partnerpensioen 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw kinderen ontvangen uiterlijk tot 18 jaar een wezenpensioen zolang zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, loopt de uitkering door, maximaal tot uw kind 27 jaar wordt. De hoogte van wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Als u en uw partner beiden zijn overleden, dan is het wezenpensioen 28% van het ouderdomspensioen.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement. Dat vindt u bij Mijn pensioen (Pensioen 1-2-3 laag 3).

Heeft u vóór 1 januari 2015 meegedaan aan de aanvullende pensioenregeling?
Dan blijft dit bedrag voor u staan op een geblokkeerde beleggingsrekening. Per 1 januari 2015 is de premieopbouw in de aanvullende pensioenregeling vervallen.