Hoger of lager

Bij onze pensioenregeling mag u de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint op uw pensioendatum met een hogere pensioenuitkering en gaat verder met een lagere pensioenuitkering. Andersom kan ook.

Voorwaarde is dat laagste pensioenuitkering minimaal gelijk is aan 75% van de hoogste pensioenuitkering. U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat. U maakt deze keuze voor 5 of 10 jaar.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Neem dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.

We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle nieuwe bedragen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.