Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Uw partner heeft ook recht op 'bijzonder partnerpensioen'.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.
Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. U vindt alle informatie terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Moet u uw partner afmelden?

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf bij het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.