Scheiden

Gaat u scheiden? Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen die aan hem of haar zijn toegewezen. U vindt uw pensioenbedragen ná scheiding terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. U vindt dit op Mijn pensioen, in Mijn Archief.

Bijzonder partnerpensioen
Bij scheiding ontvangt een ex-partner het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van scheiding. Dit heet het 'bijzonder partnerpensioen'.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Wat moet u wanneer doen?

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.

U maakt samen andere afspraken
Geef deze afspraken aan op het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Stuur ons het formulier, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten?
Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig. Ga hiervoor naar Contact.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  • De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
  • Woont u in het buitenland?
  • Meld uw partner dan zelf bij ons af. Ga hiervoor naar Contact.