Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft samen een notarieel samenlevingscontract.
  • Het samenlevingscontract is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de tweede graad.
  • U en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • Uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Hoe meldt u uw partner aan?
Stuur ons een kopie van uw samenlevingscontract. Of een verklaring van de notaris, waaruit blijkt dat u samen een samenlevingscontract heeft.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is?
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. U vindt dit bij Mijn pensioen, in Mijn archief.