Samenwonen

Woont u samen? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet uw partner aanmelden bij het pensioenfonds.
  • U voert minimaal een half jaar een gemeenschappelijke huishouding.
  • U heeft samen een notarieel samenlevingscontract.
  • Het samenlevingscontract is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
  • U en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.

U moet uw partner aanmelden. Hoe doet u dit?
Stuur ons een kopie van uw samenlevingscontract. Of een verklaring van de notaris, waaruit blijkt dat u samen een samenlevingscontract heeft. Ga hiervoor naar Contact.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is?
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. U vindt dit op Mijn pensioen, in Mijn Archief.