Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

 • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. 
 • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Als u het pensioen wilt verevenen, moet u binnen 2 jaar na uw scheiding contact opnemen met het pensioenfonds. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan het pensioenfonds. Lees meer over Scheiden of uit elkaar gaan.

U woonde samen
Uw pensioenuitkering verandert niet.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt u hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt.
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
  Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden heeft uw ex-partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de site van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.