Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het bijzonder partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar ging. 

Wat moet u verder weten?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U vindt dit overzicht op Mijn pensioen in Mijn Archief.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente contactgegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij ons. Ga hiervoor naar Contact.

Hebben wij uw privé e-mailadres al?
We willen u vragen om te controleren of J&J Pension Fund OFP uw juiste privé e-mailadres heeft. Dan kunnen we u (ook in de toekomst) altijd bereiken en weet u zeker dat u geen nieuws over ons pensioenfonds misloopt. Op Mijn pensioen kunt u uw
e-mailadres controleren en zo nodig aanpassen.