Eerder of later met pensioen

Bij ons pensioenfonds gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag ook eerder of later met pensioen.

Wilt u eerder stoppen met werken?
U kunt met pensioen vanaf 10 jaar vóór uw AOW-leeftijd. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt lager. De opbouw van uw pensioen stopt eerder. En uw pensioen moet over meer jaren uitgekeerd worden. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u mogelijk nog geen AOW van de overheid.

Wilt u later stoppen met werken?
U kunt uw pensioenuitkering uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt hoger. Uw pensioen hoeft over minder jaren te worden uitgekeerd.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Wilt u vóór uw 68e met pensioen? Neem dan uiterlijk 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum contact met ons op.
  • Wilt u na uw 68e met pensioen? Neem dan uiterlijk 3 maanden voor uw 68e contact met ons op.