Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u mogelijk geen of minder pensioen op.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen

Wat moet u verder weten?

  • Onbetaald verlof is bijvoorbeeld een sabbatical of studieverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk.
  • Tijdens onbetaald verlof blijft u maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen.
  • Ouderschapsverlof, zorgverlof, adoptieverlof en aanvullend geboorteverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door en wordt berekend alsof u het oorspronkelijke aantal uren werkt.  
  • Kijk voor de regels bij opname van voltijd/deeltijd verlof uit de levensloopregeling naar de regeling zoals opgesteld door personeelszaken.