Onbetaald verlof

Onder onbetaald verlof vallen ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof. Tijdens een periode van ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof wordt voor de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen gerekend alsof u het oorspronkelijke aantal uren werkt.

Bij andere soorten onbetaald verlof bouwt u geen ouderdoms- of partnerpensioen op. Als u tijdens uw onbetaald verlof overlijdt, ontvangt uw partner wel partnerpensioen.

Kijk voor de regels bij opname van voltijd/deeltijd verlof uit de levensloopregeling naar de betreffende regeling zoals opgesteld door personeelszaken.