Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

We betalen uw pensioen uit vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet ‘meenemen’ naar het buitenland.

Wat moet u doen?
We vragen u om 1 keer per jaar in augustus of september het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (of: 'Attestatie de vita') in te vullen en naar ons toe te sturen. Als we geen 'Bewijs van in leven' ontvangen, stoppen wij uw pensioenuitkering.

  • Zorg ervoor dat wij uw meest recente privé-e-mailadres hebben. U vult dit in bij Mijn pensioen. Zo kunnen we u altijd bereiken.
  • Vul het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in.
  • Laat het formulier ondertekenen door de gemeente of een notaris in het land waar u woont.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar.