U krijgt een schatting van uw pensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van J&J Pension Fund OFP krijgt.

U ziet het pensioen dat u tot nu toe opbouwde en ook uw verwachte pensioen
Uw verwachte pensioen is uw pensioen als u blijft werken tot uw 68e en blijft opbouwen in uw huidige regeling. Stopt u eerder met werken? Dan wordt uw pensioen lager.

Voor uw ‘verwacht eindresultaat’ moeten we 3 situaties voor u inschatten
Vanwege nieuwe pensioenwetgeving, is de communicatie over te verwachten pensioenen gestandaardiseerd. Pensioenfondsen moeten nu inschattingen maken voor het te verwachten pensioen ingeval het slecht of juist goed gaat met het pensioenfonds. Omdat u bij het J&J Pension Fund OFP een middelloonregeling hebt met een bijstortverplichting van de werkgever, is het eindresultaat gegarandeerd. De 3 bedragen zijn daarom bij het J&J Pension Fund hetzelfde.

Voor de communicatie over deze bedragen is deze grafiek gestandaardiseerd:

Inschatting pensioen

Let op:

  1. Uw Uniform Pensioenoverzicht vermeldt het bedrag dat u bruto per jaar krijgt vanaf uw 68e jaar.
  2. Als u voor 1 januari 2015 in dienst was, dan hebt u een aanvullend Robeco Flexioen waar u een Uniform Pensioenoverzicht van ontvangt. Deze Flexioen regeling is voor risico van de deelnemer. Daar staan daarom wel afwijkende 'meezit' en 'tegenzit bedragen vermeld.
  3. Eenzelfde grafiek staat ook op mijnpensioenoverzicht.nl, alleen dan met het bedrag dat u netto per maand krijgt van al uw pensioenregelingen als u die allemaal tegelijk laat ingaan met uw AOW.

Uw pensioen kan tegenvallen of meevallen door stijging of daling van de prijzen
Stijgen de prijzen? Dan wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. Dit heet inflatie. Blijven de prijzen gelijk of dalen ze? Dan kan uw pensioen straks meer waard zijn. Dat heet deflatie.