Uit dienst

Heeft u een andere baan of stopt u met werken? Hoe zit het dan met uw pensioen?

Uw werkgever meldt u af
Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan J&J Pension Fund OFP. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat. Daarna vindt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) jaarlijks op Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u per post een overzicht van uw pensioen.

Wat kunt u verder regelen?

  • Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Heeft u een klein pensioen? (een pensioen van minder dan € 592,51 per jaar (2024). Dan mag het pensioenfonds dit bedrag overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.