Nieuwe interne taakverdeling

Ron Verhulst en Kathelyne Nijs hebben in een interview voor de nieuwsbrief van J&J Pension Fund OFP een vooruitblik gegeven op 2022. Ze gaan in op de verschillende fases in het nieuwe pensioenstelsel, de nieuwe interne taakverdeling die daaruit voortvloeit en de E+E werkgroep die voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is opgericht. Lees hieronder het interview.

Nieuwe interne taakverdeling wegens verandering pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland gaat op de schop. Dat vraagt veel aandacht. Dankzij de komst van Kathelyne Nijs krijgt pensioenmanager Ron Verhulst de ruimte om zich volledig te richten op de veranderingen die op J&J Pension Fund OFP afkomen. Voor beiden een spannende verandering.

Het is hectisch in pensioenland. Er komen ingrijpende veranderingen aan. Naar verwachting gaat begin volgend jaar de nieuwe pensioenwet in en dan volgt een overgangsperiode van vier jaar. Zo krijgen alle pensioenfondsen een nieuwe pensioenregeling, ook J&J Pension Fund OFP. Daarvoor moet veel werk worden verricht.

Meer risico
Pensioenmanager Ron Verhulst over de belangrijkste veranderingen: "De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. In goede tijden komt er pensioen bij, in slechte tijden gaat er pensioen af. Dat is een belangrijke verandering voor J&J Pension Fund OFP. In de huidige regeling kan er niet worden gekort, er gaat geen pensioen af. De werkgever springt in slechte tijden altijd bij om dat te voorkomen. Daar komt een eind aan.
In het nieuwe pensioenstelsel krijgen deelnemers meer zeggenschap over hun pensioen. Bijvoorbeeld over het beleggingsrisico dat ze willen lopen. Hoe onze nieuwe pensioenregeling eruit moet gaan zien en hoe we de overstap gaan doen, bepalen we nog."

Niet afwachten
Ron ondersteunt alle partijen die betrokken zijn bij deze overstap. Denk aan werkgevers, de centrale ondernemingsraad (COR), het bestuur van het pensioenfonds en de Pensioenraad. "Veel details van de nieuwe wet zijn nog niet duidelijk. Maar dat betekent niet dat je kunt afwachten. Dan ben je straks te laat. Neem het opstellen van een nieuwe pensioenregeling. Daar komt veel bij kijken. De belangen van iedereen moeten goed worden afgewogen. Dat komt heel nauw en vraagt veel overleg."

Grondige aanpak
Ron legt uit dat het totale proces in vier fases is opgedeeld. "Als eerste de oriëntatie-fase, die hebben we al doorlopen. Hierin hebben de partijen een E+E (Employer + Employee) werkgroep opgericht en werkafspraken gemaakt. Nu zitten we midden in de analyse-fase. Op basis van de hoofdlijnen die we kennen van de nieuwe wet, hebben we de verschillende mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling in beeld gebracht. Ook moeten we de communicatie voorbereiden. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt welke veranderingen er aan komen.
Vervolgens begint de onderhandelingsfase. In deze fase is het overleg tussen alle partijen over de inhoud van de nieuwe regeling en eventuele compensatiemaatregelen cruciaal. Daarna gaan we aan de slag met de implementatiefase. De complete administratie moeten we opnieuw opzetten en dat moet natuurlijk heel nauwkeurig gebeuren. Het moet kloppen voor iedereen. Dat gaan we in detail testen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor communicatie omdat iedere deelnemer moet weten wat de gevolgen zijn voor zijn of haar pensioen en een goede keuze kan maken voor een beleggingsprofiel." Houd ook onze website in de gaten.

Spannende tijd
Met deze grote veranderingen en de tijd die het gaat kosten om dat allemaal in goede banen te leiden kan Ron dat niet combineren met al zijn huidige taken voor het pensioenfonds. Die moeten natuurlijk wel gewoon doorlopen."Alles bij elkaar is dat te veel voor één persoon. Dus ik ben heel blij dat Kathelyne een groot deel van mijn taken heeft overgenomen. Hierdoor kan ik me volledig focussen op de spannende tijd die komen gaat."

"Grote uitdaging"
Kathelyne noemt haar over overstap naar het pensioenfonds een grote uitdaging. Sinds 2006 werkt ze bij Johnson & Johnson. "Altijd in financiële functies, bij verschillende afdelingen. De laatste tijd bij Research & Development waar ik de financiële analyse en de rapportage deed. De pensioenwereld is compleet nieuw voor mij. Ik vind het een mooie kans omdat ik me nu echt kan specialiseren op een vakgebied. Ik kan me als expert ontwikkelen. Dat trekt me aan."

Begin dit jaar maakte ze de overstap naar J&J Pension Fund OFP en nam een groot aantal taken van Ron over. Veel tijd gaat zitten in de financiële administratie en het doorvoeren van mutaties van deelnemers. Ook ondersteunt ze diverse commissies en de Pensioenraad. In de toekomst gaat Kathelyne ook het managementoffice van het pensioenfonds ondersteunen. "Op pensioengebied ga ik echt de diepte in. Daar heb ik veel zin in. Gelukkig kan ik altijd bij Ron terecht als ik vragen heb. Hij is een vat vol kennis en ervaring."

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel?
De E+E werkgroep verstrekt regelmatig informatie over de nieuwe pensioenregeling. Alle E+E nieuwsberichten over de nieuwe pensioenwet zetten wij op Mijn pensioen in Mijn archief. Ga naar Mijn pensioen en log in.