Per 1 januari 2023 aangepaste rekenregels voor uw pensioenberekening

Op het moment dat u met pensioen gaat, gebruiken wij rekenregels om uw pensioen vast te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om levensverwachtingen en rentes. Dit noemen we de flexibiliseringsfactoren of flexfactoren. Hiermee berekenen we bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen als u eerder met pensioen gaat of een deel van het partnerpensioen ruilt voor een hoger ouderdomspensioen. Als uw pensioen eenmaal is ingegaan, hebben wijzigingen van de flexfactoren geen invloed meer op de hoogte van uw pensioen.

Waarom worden de factoren aangepast?
Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houden toezicht op welke rekenregels pensioenfondsen hanteren. Als het pensioenfonds rekenregels gebruikt die niet gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten, kan de toezichthouder ingrijpen. Deze rekenregels moeten aansluiten op de actuele economische situatie. Daarom wijzigt het pensioenfonds de factoren elke 3 jaar. Als veranderingen in de rente of overlevingstafels* daar aanleiding toe geven, kan dit zelfs leiden tot een jaarlijkse aanpassing.

Uw pensioen kan lager zijn door de aangepaste flexfactoren
In het afgelopen jaar is de rente flink gestegen, waardoor de flexfactoren zijn aangepast. De nieuwe flexfactoren leiden mogelijk tot een lager pensioen.

De pensioenplanner is vanaf eind december 2022 aangepast aan de nieuwe rekenregels
Met de pensioenplanner kunt u zelf rekenen met uw pensioen. Heeft u een berekening gemaakt met de pensioenplanner? Vanaf eind december 2022 kunt u een nieuwe berekening maken in de pensioenplanner op basis van de aangepaste factoren. Ga hiervoor naar Mijn pensioen. Kijk voor alle keuzemogelijkheden en uitleg van de pensioenplanner bij Met pensioen gaan. U kunt ook rekenvoorbeelden vinden in het pensioenreglement.

Heeft u voor 1 januari 2023 een berekening van ons ontvangen en gaat u in 2023 met pensioen?
De definitieve hoogte van uw pensioen kan lager zijn dan in uw ontvangen pensioenberekening. Op de pensioenplanner kunt u een nieuwe berekening maken met de aangepaste factoren. Ga hiervoor naar Mijn pensioen.

Heeft u nog vragen?
Neem contact met ons klantteam. U kunt mailen of bellen. Wij helpen u graag!

*Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in de bevolking. Het pensioenfonds gebruikt deze tafels om te bepalen hoe lang de pensioenen naar verwachting uitgekeerd moeten worden.