Pensioenakkoord update # 7 staat voor u klaar

De werkgroep Employer+Employee (E+E) heeft regelmatig overleg over het nieuwe Pensioenakkoord. In de E+E updates houden zij u graag op de hoogte. U vindt deze update en de eerdere gestuurde updates op Mijn pensioen in Mijn archief.

Mijn pensioen

De werkgroep heeft een voorlopig keuze voor een regeling gemaakt
In update 7 is te lezen dat de werkgroep 3 sessies heeft gehad. Hierin is voorlopig een regeling gekozen. De werkgroep kan nu verder met het doorrekenen van deze regeling. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van zogenaamde “maatmensen”. Dit zijn voorbeeld deelnemers van verschillende leeftijden, dienstjaren etc. Welke regeling voorlopig is gekozen, leest u in update 7, op Mijn pensioen in Mijn archief.

Waarvoor is de werkgroep opgesteld?
De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met leden van de pensioenraad en de Manager Pensioenen voor Nederland. Samen zorgen zij ervoor dat de juiste keuzes voor de pensioenregeling van J&J gemaakt kunnen worden.

Meer lezen over het Pensioenakkoord?
Kijk voor meer informatie op onze webpagina Pensioenakkoord.  Verder heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een website pensioenduidelijkheid.nl met informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de overgang ernaar toe ('transitie').

Payoff-nl