2022: veel werk verzet door de pensioenraad

De pensioenraad heeft haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin veel werk is verzet door de pensioenraad, de pensioenmanager en de Sr. Analist J&J Pension Fund OFP.

De pensioenraad is weer compleet
De pensioenraad bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en geeft advies aan het pensioenfondsbestuur, de centrale ondernemingsraad en de werkgevers over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Zij rapporteert hierover jaarlijks in een jaarverslag. In 2022 zijn 2 leden van de pensioenraad vervangen.

2022 stond in het teken van het nieuwe Pensioenakkoord
Naast de normale werkzaamheden is de pensioenraad betrokken bij de Employer en Employee (E+E) werkgroep, opgericht ter voorbereiding van het nieuwe pensioenstelsel. De uitwerking van het nieuwe Pensioenakkoord, kostte naast de normale werkzaamheden, veel tijd en energie.

Lees de updates van de E+E werkgroep
De komende jaren zal de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel het belangrijkste aandachtsgebied van de pensioenraad worden. De E+E werkgroep houdt u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen en de werkzaamheden van de werkgroep. Wanneer er een update beschikbaar is ontvangt u hier automatisch een bericht over. Alle updates zijn terug te vinden op Mijn pensioen

Hoe staan we er financieel voor?
De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is in 2022 iets gedaald van 105,7% eind 2021 naar 94,8% eind 2022. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en is per 1 januari 2023 ruim hersteld door de stijgende rekenrente in 2023.

Indexatie advies voor deelnemers (actieven), gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven)
De pensioenraad heeft in 2022 aan een negental adviezen gewerkt, waaronder een drietal met betrekking tot indexatie van actieve en inactieve deelnemers. De adviezen voor 14,3% indexatie van actieven en inactieven zijn ten dele overgenomen door de werkgevers.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in 2022?
U vindt het Pensioenraadverslag 2022 in laag 3 van het Pensioen 1-2-3 op Mijn pensioen.