Pensioenreglementen op enkele punten gewijzigd

Het Bestuur van J&J Pension Fund OFP heeft de pensioenreglementen op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2024. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Actualiseren nieuwe cijfers
Zoals elk jaar veranderen er cijfers, zoals het maximaal salaris waarover u pensioen kunt opbouwen en het deel van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt, vanwege de AOW. Ook wel franchise genoemd. Deze cijfers, die elk jaar bepaald worden door de overheid, hebben wij aangepast.

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan
Het ouderdomspensioen gaat standaard in op de 1e dag van de maand nadat u 68 jaar wordt. Maar u kunt uw pensioendatum ook vervroegen of uitstellen. U kunt met pensioen vanaf 10 jaar vóór uw AOW-leeftijd.

Let op: als u eerder met pensioen gaat, wordt uw maandelijkse pensioenuitkering lager dan als u op uw 68e jaar met pensioen gaat. Dit komt omdat de opbouw van uw pensioen eerder stopt en uw pensioen over meer jaren uitgekeerd moet worden. Als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW van de overheid.

Bedrag ineens is opnieuw uitgesteld
Bedrag ineens betekent dat u tot 10% van uw pensioen direct bij pensionering in één bedrag kunt opnemen. Deze aanpassing is voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2025. Kijk voor alle voorwaarden bij Wat gaat er veranderen.

De ingangsdatum waarop u pensioen opbouwt is vervroegd van 21 naar 18 jaar
Dit betekent dat een werknemer vanaf de eerste dag van de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt, ouderdomspensioen opbouwt volgens de pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP. Bent u net in dienst? Kijk voor meer informatie over de pensioenregeling bij Welkom bij J&J Pension Fund OFP.

Lees in het Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling
Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:


PENSIOEN 1-2-3

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust Contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons mailen of bellen. Wij helpen u graag.