Resultaten Risico Preferentie Onderzoek bepalen het beleggingsbeleid

Update Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn ingevoerd. J&J Pension Fund OFP heeft in de voorbereiding in november 2023 onderzoek gedaan hoeveel risico deelnemers willen en kunnen nemen met hun pensioenkapitaal. Dit onderzoek heet het Risico Preferentie Onderzoek (RPO). De resultaten deelden wij eerder in onze nieuwsbrief van april: Pensioennieuws #1 2024

Bedankt voor het laten horen van uw stem!
In totaal zijn er 7.639 deelnemers voor het onderzoek uitgenodigd; 1449 deelnemers (19% van alle uitgenodigde deelnemers) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons van 19% is een representatieve afspiegeling van het deelnemersbestand. De informatie die u met ons heeft gedeeld is waardevol voor het pensioenfonds. Wij bedanken iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. In het onderstaande overzicht vindt u de respons per doelgroep.

 

Uitgenodigd Respons
Actieve deelnemers * 3.772 880 23%
Gewezen deelnemers ** 3.204 369 12%
Gepensioneerden *** 663 200 30%
Totaal 7.639 1449 19%

* Actieve deelnemers zijn in dienst bij J&J. ** Gewezen deelnemers zijn deelnemers die niet meer in dienst zijn bij J&J en pensioen hebben opgebouwd bij J&J Pension Fund OFP. *** Gepensioneerden ontvangen een pensioenuitkering.

Waarom is er een Risico Preferentie Onderzoek gehouden?
Uw ingelegde premie voor uw toekomstige pensioen wordt belegd. Hoeveel pensioen u krijgt, staat vooraf niet vast. Iedereen gaat verschillend om met deze onzekerheid. Hier hebben wij uw mening over gevraagd in het Risico Preferentie Onderzoek. 

De uitkomsten in grote lijnen

  • De risicovoorkeur van oudere deelnemers is vaak wat meer defensief en minder vaak offensief.
  • De risicovoorkeur van pensioengerechtigden is vaker wat meer defensief en minder vaak offensief vergeleken met (gewezen) deelnemers.
  • Vergeleken met de benchmark hebben (gewezen) deelnemers een relatief meer offensieve risicovoorkeur.
  • Actieve deelnemers hebben een voorkeur voor risicodeling maar niet ten koste van hun eigen pensioen.
  • Deelnemers laten beleggingskeuzes graag over aan het pensioenfonds, maar willen wel zeggenschap in hoeveel risico het pensioenfonds neemt.
  • Er is geen duidelijke voorkeur voor een vast of variabel pensioen. 


J&J Pension Fund OFP gaat de resultaten analyseren
De resultaten uit het onderzoek worden de komende maanden geanalyseerd om het beleggingsbeleid (hoe moet het pensioengeld worden belegd) te bepalen en hoe de lifecycle (verdeling van de beleggingen tussen meer risicovolle aandelen en minder risicovolle vastrentende waarden, bijvoorbeeld obligaties) per leeftijd of leeftijdsgroep eruit moet komen te zien.

Blijf op de hoogte 
Controleer of u uw privé e-mailadres heeft geregistreerd op Mijn pensioen. Als u uw privé e-mailadres doorgeeft, kunnen wij u altijd digitaal bereiken. Ook als u met pensioen bent of uit dienst gaat.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling op onze website
Op onze Pensioenakkoord pagina vindt u veel informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers Johnson & Johnson, de ondernemingsraden en het J&J Pension Fund OFP stellen volgens de nieuwe kaders, nieuwe pensioenafspraken vast. Hiervoor is een werkgroep Employer+Employee (E+E) opgestart. Maak kennis met de werkgroep en kijk op Mijn pensioen om de laatste updates van de werkgroep terug te lezen.