Privacy

Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dat zijn deelnemers, mensen die deelnemer waren en gepensioneerden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres of burgerservicenummer. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons aan de wet houden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt uw privacy
U mag:

  • uw persoonsgegevens inzien.
  • uw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen.
  • uw persoonsgegevens laten wissen.
  • uw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken.
  • uw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren uw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:

  • Wij regelen uw pensioen. Want u maakte afspraken met uw werkgever over uw pensioen.
  • U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit uw pensioen.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices om uw privacy te beschermen
Achmea Pensioenservices verwerkt persoonsgegevens namens ons. Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met Achmea Pensioenservices. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe Achmea Pensioenservices de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

De privacyverklaring kan in de toekomst veranderen
Bijvoorbeeld als er iets wijzigt in de wet. We passen de verklaring dan aan.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring.

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
Dat kunt u bij ons doen of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail of brief naar Johnson & Johnson Pension Fund OFP, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg. U kunt ook bellen naar 013 462 16 90.