Robeco Flexioen regeling

Was u in dienst voor 1 januari 2015? Dan heeft u naast uw (basis) pensioenregeling bij J&J Pension Fund OFP ook een extra pensioen opgebouwd via Flexioen. Dit is nu premievrij. U legt hier dus niets extra meer in.

Wat is Flexioen?
Flexioen is een product van Robeco. Robeco belegt de inleg in zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen. U kunt daarbij kiezen voor een standaardmix (life cycle mix met een afnemend risicoprofiel naarmate u ouder wordt) of voor zelf beleggen.

Wat kan ik met Flexioen?
Het Flexioen-kapitaal kan op uw pensioendatum of bij eerder uit dienst treden worden omgezet in extra ouderdoms- en eventueel partnerpensioen bij J&J Pension Fund OFP of een andere pensioen uitvoerder. De definitieve hoogte van het extra pensioen wordt berekend op het moment van omzetting.

In de maand dat u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met uw definitief vastgestelde pensioenuitkering. In deze opgave is dan ook het extra pensioen uit Flexioen verwerkt als u voor J&J Pension Fund OFP kiest.

U kunt er ook voor kiezen uw Flexioen-kapitaal te gebruiken voor het inkopen van extra pensioen bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Geef dit dan vóór uw pensionering aan bij J&J Pension Fund OFP.

Meer weten?
Kijk in deze brochure voor meer informatie over Flexioen.
Heeft u daarna nog vragen over Flexioen? Neem dan contact op met Inadmin, de uitvoerder van deze aanvullende regeling bij Robeco:

Website: www.flexioen.nl
Telefoon: 020 - 583 10 40. Inadmin is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.
E-mail: flexioen@inadmin.nl