Uw pensioenuitkering

U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland?
  Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks vóór de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 25 cent.
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst.
 • De pensioenraad bekijkt ieder jaar of er eventueel ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag. De raad stuurt dan een voorstel aan de werkgevers. Het voorstel is gebaseerd op de ontwikkeling van de inflatie, eerder verleende toeslagen en toeslagverlening van vergelijkbare bedrijven in Nederland.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst (overzicht tarieven en belastingschijven).

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar.