Pensioenraadverslag 2021 online!

De pensioenraad heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd.

De pensioenraad geeft advies aan het pensioenfondsbestuur en de werkgevers over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Zij rapporteert hierover jaarlijks in een jaarverslag. Daarnaast is de pensioenraad betrokken bij de Employer en Employee (E+E) werkgroep, opgericht ter voorbereiding van het nieuwe pensioenstelsel.

2021 was een productief jaar
Er is veel werk verzet door de pensioenraad en de pensioenfondsmanager en we zijn hard aan het werk met de uitwerking van het nieuwe Pensioenakkoord. Daarnaast is er een voorstel gedaan voor de indexatie voor inactieven en is het project voor duurzame inzetbaarheid weer opgepakt.

De uitwerking van het Pensioenakkoord (WTP - Wet Toekomst Pensioenen)
Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer. De verwachte inwerkingtreding van de wet wordt verwacht per 01 januari 2023. De uiterlijke implementatiedatum is 01 januari 2027, maar eerder mag ook. Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de werkzaamheden van de E+E werkgroep. Wanneer er een update beschikbaar is ontvangt u hier automatisch een bericht over. Alle updates zijn terug te vinden bij Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Geen indexatie voor inactieven in 2022
Vanwege de bijstortingen in 2020 en begin 2021 acht de Pensioenraad het in 2021 niet zinvol een advies voor de indexatie van inactieven te schrijven over 2020 per 1-1-2022. In 2022 is wel een advies voor indexatie per 1.1.2023 uitgebracht. Deze aanvraag loopt nog.

Project duurzame inzetbaarheid
In 2021 is het project over duurzame inzetbaarheid weer opgepakt. Inmiddels zijn er ook diverse wettelijke regelingen effectief, de Regeling Vervroegde Uittreding en Verlofsparen. In februari 2022 heeft Personeelszaken overleg gehad met Total Rewards. Deze aanvraag loopt nog.

Wat is er gebeurd binnen de pensioenraad zelf?
De pensioenraad is in 2021 niet veranderd van samenstelling. Wel is aan het begin van 2022 Ron Verhulst – onze pensioenfonds manager – vrij gemaakt om zich volledig bezig te gaan houden met de uitwerking van het Pensioenakkoord. Hij zal de pensioenraad met raad en daad blijven ondersteunen. Zijn operationele manager taken zijn overgedragen aan Kathelyne Nijs, Sr. Analist J&J Pension Fund OFP. De pensioenraad heeft ieder kwartaal één – of meerdere- virtuele vergaderingen gehouden om het werk van de 3 commissies en verdere voortgang te bespreken.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in 2021?
U vindt het Pensioenraadverslag 2021 in laag 3 van het Pensioen 1-2-3 bij Mijn pensioen.

Mijn pensioen