Maak kennis met de werkgroep

Werkgevers Johnson & Johnson, de ondernemingsraden en het J&J Pension Fund OFP stellen volgens de nieuwe kaders, nieuwe pensioenafspraken vast. Hiervoor is een werkgroep Employer+Employee (E+E) opgestart. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met leden van de pensioenraad en de Manager Pensioenen voor Nederland.

Er zijn 2 grote beslispunten voor de werkgroep. Welke regeling geniet de voorkeur voor de toekomstige opbouw en worden de opgebouwde pensioenrechten opgenomen in de nieuwe regeling, dit heet invaren, of blijven deze in de oude regeling voortbestaan.

De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.

Mijn pensioen