Wat kunt u zelf doen?

Mis niets: geef uw privé-e-mailadres aan ons door. Zo blijft u op de hoogte, ook als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Ook kunt u uw mening geven bij digitale onderzoeken, zoals over het nieuwe pensioenstelsel.

Ga naar Mijn pensioen en geef daar uw e-mailadres door. Om naar Mijn pensioen te gaan, heeft u de MFA-app nodig. Bekijk hiervoor de MFA-handleiding.

Mijn pensioen

MFA-handleiding (pdf)

Heeft u vragen over uw pensioen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Op de landelijke website pensioenduidelijkheid.nl vindt u alle informatie over de nieuwe pensioenregels.

pensioenduidelijkheid.nl

Deze website (voorheen onsnieuwepensioen.nl) is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U vindt hier duidelijke informatie over alle veranderingen. Waarom er nieuwe regels komen, wat er verandert, maar ook wat hetzelfde blijft.  

Pensioenakkoord

Bij Pensioenakkoord vindt u alle onderwerpen waar nu al iets over bekend is.

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp). De wet gaat in op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt. Uw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan. Wanneer de nieuwe pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP ingaat, is op dit moment nog niet duidelijk. De streefdatum is 1 januari 2027. Wij informeren u hierover zodra er meer over bekend is. Zorg dat uw privé e-mailadres bij ons bekend is. Zo blijft u op de hoogte over alle ontwikkelingen van het Pensioenakkoord. Ook als u uit dienst bent of met pensioen gaat.

De werkgroep Employer+Employee (E+E) houdt u op de hoogte. Updates ziet u op Mijn pensioen in Mijn archief. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.

Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer aan bij de veranderde omstandigheden. Lees meer bij Waarom een nieuw pensioenstelsel?

J&J Pension Fund OFP heeft een werkgroep Employer+Employee (E+E) opgestart voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met leden van de pensioenraad en de manager Pensioenen Nederland.

De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken. Lees meer bij Maak kennis met de werkgroep.

De Tweede Kamer heeft in december 2022 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Op 30 mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet. De pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de aanpassingen hiervoor door te voeren.

Door de invoering van het Pensioenakkoord verandert er veel. Een belangrijke wijziging is dat in de nieuwe regeling de ingelegde premie het uitgangspunt wordt in plaats van de hoogte van de pensioenuitkering. U bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt.

Houd onze pagina Pensioenakkoord en pensioenduidelijkheid.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Ja, het Pensioenakkoord is deels van toepassing. Een groot deel hiervan behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht en omdat J&J Pension Fund OFP de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is dit van toepassing. De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Samen met werkgevers van Johnson & Johnson in Nederland en de Centrale ondernemingsraad stellen zij volgens de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe pensioenafspraken vast. Een werkgroep Employer+Employee (E+E) is opgestart om te adviseren. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met een afgevaardigde vanuit het bestuur van J&J Pension Fund OFP, leden van de pensioenraad en de Manager Pensioenen voor Nederland. De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.
Het is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor het opgebouwde pensioen. Door de nieuwe wetgeving kan dit veranderen. Dit is een van de vraagstukken waar de E&E werkgroep een advies over zal geven.

Het beste moment om met pensioen te gaan, is een persoonlijke keuze. Op dit moment is het nog niet bekend hoe de nieuwe pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP eruit komt te zien. Daarnaast duurt het nog even voordat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. De streefdatum van J&J Pension Fund OFP is 1 januari 2027. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Bekijk wat er gaat veranderen op onze pagina Pensioenakkoord.

Als u nu via J&J Pension Fund OFP pensioen opbouwt, bent u straks ook verplicht over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Op dit moment is er nog niets besloten over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Om bezwaar te maken, moet u eerst weten of er in de nieuwe pensioenregeling onderdelen zitten waar u het niet mee eens bent. Als er bekend is hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet en u vindt dat dit in uw situatie niet juist is, dan kunt u hier volgens de klachtenprocedure (pdf) een klacht over indienen. De klacht wordt dan zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.
De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details hierover nog niet bekend. 
Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.
U hoeft op dit moment niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord en lees de werkgroep updates op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken.

Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Ook vindt u meer informatie op de landelijke website pensioenduidelijkheid.nl.

Wilt u weten of u nog ergens anders pensioen heeft opgebouwd? Op mijn pensoenoverzicht.nl ziet u bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.