Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het pensioenakkoord is een belangrijke stap verder voor het nieuwe pensioenstelsel.

De uitwerking van het pensioenakkoord is klaar
In de zomer van 2019 sloten ons kabinet en de landelijke sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens hebben kabinet en sociale partners in 2020 het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Daarna is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de slag gegaan met de uitwerking in een voorstel voor wetgeving. Belanghebbenden konden daarna reageren op deze concept wetgeving. Ook J&J heeft daarop haar input geleverd.

Het uitwerken van het ‘Wetsvoorstel toekomst pensioenen’ kostte het ministerie meer tijd dan gedacht. Daardoor gaat de wet pas in op 1 juli 2023. De nieuwe pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2028 zijn ingevoerd. Hiermee is er belangrijke voortgang op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Waarom nieuwe regels?
Landelijk is er overeenstemming over het moeten invoeren van nieuwe pensioenregels. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Veel pensioenfondsen konden de pensioenen niet verhogen; sommige fondsen moesten zelfs korten. Mensen wisselen vaker van baan en banen zijn minder vast. Een veranderende arbeidsmarkt maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hier goed op aansluit.

Webinar 'Uw pensioen verandert'
Op 15 november van 15.30 tot 16.30 uur namen wij u mee in een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. Wat betekent dit voor uw inkomen voor later? Wat is er al bekend? We vertelden u er alles over.

Kijk het webinar terug